Деятельность школы-интернат — КГУ «Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган»

Деятельность школы-интернат

Учебная деятельность

Расписание занятий

2019-2020 оқу жылының
 2 «А»2 «б»3 «А»3 «Б»4 «А»4 «Б»5 «А»5 «Б»
ДБ1Қаз тілі   9Матем 29Матем 24Орыс тілі 33Жалпы еңб дайынд  27, 36Орыс тілі 28Бейім д/ш 25Жалп ең. д/қ 6,15
 2Матем   9Оқу 29Оқу 24Матем 33Жалп ең. д/қ 27,36Матем 28Қаз тілі 23Жалп ең. д/қ 6,15
 3Тәр.мәд. 9Айн.әл. 29Орыс т  16Оқу  33Муз. ж/е ән7Оқу  28Жалп ең. д/қ 26,37Жалп ең. д/қ 6,15
 4Бей д/ш/  9 ж/т  саб  31Бей д/ш  29Түз ырғ 7Бейім д/ш 33Орыс тілі 16Айн. әлем  28Жалп ең. д/қ 26,37Матем 13
 5     Бей д/ш/  28 ж/т  сабақ  31Жалп ең. д/қ 26,37Айн әл. 11
 6        
СС1Матем 9Орыс т  29Матем 24Қаз тілі 8Қаз. Тілі 21Матем 28Қаз тілі 23Орыс тілі 17  
 2Оқу   9Матем  29Қаз тілі 24Муз. ж/е ән7Матем 21Оқу  28Матем 18Матем 13
 3Бейн. Өнері 9Түз. Ырғ  7Айн. әл 24Матем 33Бейім д/ш-21 ж/т  сабақ 8Айн әлем 28ӘТБ 5,18Бейім д/ш 29  
 4Орыс т. 16Қаз. Тілі  8Бейім д/ш/ 24 ж/т  саб19Айн. әлем 33Жалп ең д/қ 27,36Бейім д/ш.28ӘТБ 5,18Оқу  17
 5    Жалп ең д/қ 27,36 Оқу 23Қаз тілі 18
 6      Бейн өнері18 
          
СР1Матем  9Матем (29)Қаз тілі 24Орыс тілі 33Матем 21Муз. ж/е ән 7Оқу 23Тәртіп мәд 32
 2Оқу  9Оқу (29)Матем 24Оқу 33Оқу 21Қаз тілі 8Қаз тілі 23Айн әлем 11
 3Айн әлем  9Бей  д/ш/ 29 ж/т  саб 31Орыс т 16Қол еңбек 33Қаз тілі 21Жалп ең. д/қ 19,20Музыка 7Орыс тілі 17
 4Орыс т  16Бейн өн 29Муз ж/е ән7Қол еңбек 33Бейім д/ш 21Жалп ең. д/қ 19,20Матем  18Оқу
 5      Орыс тілі 16Бейім д/ш/29 ж/т  сабақ 32
 6        
          
          
БС1Матем  9Орыс т 29Матем 24Матем 33Матем 21Орыс тілі 28Каз.  тілі 23Матем 13  
 2Қаз тілі  9Матем 29Қаз тілі24Бейн өнері 33Қаз тілі 21Матем 28Мир вокр 18Орыс тілі 17
 3Бейім д/ш  9Оқу 29Оқу 24Бейім д/ш/ 33 ж/т  сабақ 14Оқу 21Оқу  28Матем 18Жалп ең. д/қ 6,15
 4Муз. ж/е ән 7Бейім д/ш 29Айн әл 24Айн әлем 33Орыс тілі 16Жалп ең. д/қ 19,20Жалп ең. д/қ 26,37Жалп ең. д/қ 6,15
 5     Жалп ең. д/қ 19 ,20Жалп ең. д/қ 26,37Жалп ең. д/қ 6,15
 6      Жалп ең. д/қ 26,37Түз ырғағы 7
          
ЖМ1Қаз тілі  9Матем 29Матем 24Орыс тілі 33Түз ырғағ 7Қаз тілі8Айн әлем18Айн әлем 11
 2Оқу  9Орыс т 29Тәрт. Мәд24Матем 33Матем 21Орыс тілі 28Тәріп мәд 18Музыка 7
 3Қол еңбек 9Айн әл 29Бейн өнерТүз ырғағы 7Оқу  21Матем 28Матем 18Матем  13
 4Қол еңб   9Муз. ж/е ән 7Бейім д/шҚаз тілі 8Айн әлем 21Бейн өнері 28Бейім д/ш 25Бейім д/ш 29
 5    Бейім д/ш 21 Түз ырғағы 7ӘТБ  4,5
 6       ӘТБ 4,5
          
СБ1Матем 9Тәр мәд.  29Оқу 24Матем 33Матем 21Матем 28Орыс тілі 16Орыс тілі 17
 2Айн әлем 9Қол еңб  29Бей7д/ш24Оқу 33Айн әлем 21Түз ырғағ 28Айн әлем 18Матем 13  
 3Түз ырғ  9Қол еңб  29Қол еңб 24Бейім д/ш 33Тәртіп мәд 21Тәрт  мәд 28Матем 18Қаз тілі 8
 4Бейім д/ш 9Қаз тілі  8Қол еңб 24Тәрт  мәд 33Бейн өнері 21Бейім д/ш 28Оқу 23Бейн өнер 18
 5      Бейім д/ш/ 25 ж/т  сабақ 21Оқу 17
 6        
 2 «А»2 «б»3 «А»3 «Б»4 «А»4 «Б»5 «А»5 «Б»
6 «А»6 «Б»7 «А»7 «Б»8 «А»8 «Б»9 «А»9 «Б» 
Қаз тілі 23  Орыс тілі17Матем 12Орыс тілі 16Қаз тілі 8Орыс тілі 11Бейім д/ш 22Матем 13ДБ1
Бейім д/ш2 2Түз. Ырғағ 7Орыс тілі 16Матем 13Оқу 8Оқу 11Матем 12Орыс тілі 17 2
Матем 12Матем13Жаратыл 25Тәртіп мәд.32Бейім д/ш 22Матем 17К ең о/у 27,36Географ 30 3
Оқу  23Жалп ең.д/қ 6,15Географ 25Географ 30Матем 12Қаз тарих 11Кәс еңб о/у 27,36Бейім д/ш 22 4
Түз. Ырғағы 7Жалп еңб д/қ 6,15Қаз тілі 23Жаратыл 30Географ 25Бейім д/ш 22Кәс еңб о/у 27,36Информ 13 5
 Жалп ең д/қ 6,15Оқу  23 Қаз тарих 31 Географ 25Жаратылыс 25 6
          
Музыка 7Матем13Географ  25Кәс еңб о/у 6,15Кәс еңб о/у 27,36Тәртіп мәд 5Бейім д/ш 22Қаз тілі 31СС1
Қаз тілі 23Бейн. өн 25Бейім д/ш 22Кәс еңб о/у 6,15Кәс еңб о/у 27,36Қаз тілі 8Қаз тілі 31Орыс тілі 17 2
Оқу  23Орыс тілі17Қаз тарих 31К. ең о/у 6,15К еңб о/у 27,36Бейім д/ш 22Географ 25Матем 13 3
Жаратыл 25Жалп ең д/қ 6,15Қаз тілі 23Матем 13Бейім д/ш 22Жаратыл 30Орыс тілі 31Кәс еңб о/у 19,20 4
Бейім д/ш.22Ж.  ең д/қ  6,15Орыс тілі 16Жаратыл 30Тәртіп мәд 18ӘТБ 3,5Жаратыл 25К ең о/у 19,20 5
 Ж. ең д/қ 6,15 Бейім д/ш 22Жаратылыс 25ӘТБ 3,5 К ең о/у 19,20 6
         7
          
Жалп ең.д/қ 26,37Географ 30Бейім д/ш 22Орыс тілі 16Қаз тілі 8К еңб о/у 19,20Матем 12Оқу 17СР1
Жалп еңб д/қ 26,37Оқу 17Матем12  Оқу 16Қоғ ж/е құқ 31К еңб о/у 19,20Кәс еңб о/у 27,36Жаратыл 30 2
Жалп ең д/қ 26,37ӘТБ  5,30Оқу  23Қаз тілі 8Матем 12Қоғ ж/е құқ 11Кәс еңб о/у 27,36Бейім д/ш 22 3
Матем 12ӘТБ  5,30К. ең о/у31,36Бейім д/ш 22Қаз тарихы 3Қаз тілі 8Кәс ең о/у 27,36Қаз тарих 11 4
Бейім д/ш 22Қаз тілі  8К. ең о/у 31,36Жаратыл 30К ең о/у 27,36Матем 17Қаз тілі 31ӘТБ  3,5 5
Орыс тілі 16 К. ең о/у31,36 К еңб о/у 27,26Географ 30Оқу 31ӘТБ  3,5 6
         7
          
Матем 12Орыс тілі 17К. еңо/у31,36ӘТБ 3,5Орыс тілі16К еңб о/у 19,20Қаз тілі 31Қаз тарих 11БС1
Қаз тілі 23Матем 13К.ең о/у31,36ӘТБ 3,5Матем 12Кәс еңб о/у 19,20Оқу 31Қоғ ж/е құқ 11 2
Оқу 23Оқу  17К. ең о/у 31,36Қаз тарих 11ӘТБ 5,31Кәс еңб о/у 19,20Матем 12Матем 13 3
Бейн өнері 18Бейім д/ш 28Матем 12Матем13ӘТБ 5,31Оқу  11Тәрт мәд 32Орыс тілі 17 4
ӘТБ 5,18Музыка  7Оқу 23Орыс тілі 16Информ  12Информ 13Қаз тарих 31Оқу 17   5
ӘТБ 5,18  Оқу 16 Матем 17Қоғ ж/е құқ 31  6
          
Ж ең.д/қ 26,37Бейім д/ш 28Матем 12Матем 13Жаратылыс 25Жаратыл 30Бейім д/ш 22К еңб о/у19,20  ЖМ1
Жалп еңб д/қ 26,37Матем 13Бейім д/ш 22К ең о/у 6,15Оқу 8Орыс тілі 11Матем 12Кәс еңб о/у 19,20 2
Жалп ең д/қ 26,37Географ 30  ӘТБ 5,32К.ең о/у 6,15Матем 12Матем 17Жаратыл 25Кәс еңб о/у 19,20 3
Матем 12Жаратыл 30ӘТБ 5,32К ең о/у 6,15К еңб о/у 27,36К ең о/у 19,20Орыс тілі 31Матем  13 4
Географ  25Тәрт. мәд 32Тәртіп мәд18Қаз тілі 8К еңб о/у 27,36К  ең о/у19,20Информ  12Қаз тілі 31 5
    К еңб о/у 27,36К  ең о/у 19,20Қаз тарих 31Тәртіп мәд 18 6
          
Матем 12Қаз тілі 8Жартыл 25К ең о/у 6,15Бейім д/ш 22Орыс тілі 11ӘТБ 5,23Матем 13СБ1
Жаратылыс  25Оқу 17Матем 12К ең о/у 6,15Қаз тілі 8Қаз тарих 11ӘТБ 5,23Бейім д/ш 22 2
Орыс тілі 16Матем 13Қаз тілі 23Бейім д/ш 22Географ 25Матем 17Матем 12К ең о/у 19,20 3
Географ  25Жаратыл 30К. ең о/у 31,36Матем 13Орыс тілі16Бейім д/ш 22К. ең о/у 27,36К  еңб.о/у 19,20 4
Тәртіп мәд 18Бейім д/ш 28К.ең о/у 31,36Оқу  16Матем 12Географ 30К. Ең о/у 27,36К. еңб о/у19,20 5
      К ең о/у 27,36Географ 30 6
6 «А»6 «Б»7 «А»7 «Б»8 «А»8 «Б»9 «А»9 «Б» 
2019-2020 оқу жылы 4 тоқсан қашықтықтан оқыту жүйесінің уақыттық кестесі
Сабақ №УақытыҮзіліс
сабақ09.00-09.3010 минут
сабақ09.40-10.1010 минут
сабақ10.20- 10.5010 минут
сабақ11.00-11.3010 минут
сабақ11.40-12.1010 минут
 сабақ12.20-12.5010 минут

Школа молодого учителя

План работы

на 2019-2020 учебный год «Школы молодого учителя»
«Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся».
Цель:Создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной школы.
Задачи:
1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку начинающих педагогов.
2. Вооружить системой наиболее эффективных приемов и методов обучения.
3. Способствовать приобретению молодыми специалистами необходимых практических и организационных навыков, изучению специфики предмета.
4. Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями;
5. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над собой.
Школа молодого учителя
СодержаниеСрокиПрогнозируемый результатОтветственные
1.Организационные мероприятия, знакомство со школой. Оформление кабинета. Составление календарно-тематического планирования; изучение учебников, методической литературы; определение методической темы по самообразованию.АвгустПомочь спланировать свою деятельностьЗавучи по УВР АлшабековаГ.Т., Муханова А. Т., наставники, рук. ШМУ
2.  Оформление постоянного классного журнала, классной документации.   Планирование работы классного руководителя и воспитателя. Составление плана урока и воспитательных мероприятий.сентябрьПравильность оформления школьной документации.  Завучи по УВР    рук. МО   рук. ШМУ
3.Посещение уроков наставников молодыми специалистами.октябрьОзнакомление с деятельностью учителя на уроке.Руководитель ШМУ, наставники
3.Занятие № 1. 1.Доклад «Инновационные технологии в обучении и воспитании».  2. Доклад  «Затруднения учителей в подготовке современного урока»ноябрьОбучение правильному построению урока.Зам. по УВР Алшабекова Г. Т. Субботина Т.В.
4.Посещение уроков и воспитательных занятий молодых специалистов.декабрьОказание методической помощи.Руководитель ШМУ, наставники
5.Занятие №2. 1. «Диагностика в процессе создания коллектива». 2.Опрос и оценивание знаний на уроке и воспитательном мероприятии. январьСтановление профессионального мастерства.Завучи, Субботина Т.В., наставники.
6.Посещение занятий  молодых специалистов.февральОказание методической помощи.Завучи, рук. ШМУ, наставники
7.Занятие № 3  1.  “ Помощь семье, воспитывающей ребёнка с отклонениями в развитии" 2.Проблемы дисциплины на уроках и воспитательных мероприятий. Практикум по решению педагогических ситуаций.  мартПовышения уровня знаний начинающих педагогов.  Субботина Т.В.   Руководители МО
8.Мини-лекция «Барьеры восприятия информации»апрельнаучить правильно подавать информацию на уроке. психолог  Алина Ж.Б
9.1. Отчёт о проделанной работе «Школы молодого учителя». 2.Ознокомление с перспективным планом работы ШМУ на новый учебный год.   майПринять к сведениюРуководитель ШМУ
Руководитель ШМУ: Субботина Т. В.
Наставничество
Занимаемая должность молодого специалистаФ.И.О молодого специалистаФ.И.О наставникаОбразование, специальность по диплому наставникаКатегория наставникастаж наставника
  1.УчительКарабанова  Ольга ВитальевнаТимофеева  Наталья КонстантиновнаЖгу, 2004.  дефектолог  высшая  24,6
2.УчительДьячкова Ольга ВикторовнаСембинова Гульжан БайкодыровнаЖгу, 2004.  дефектологвысшая30
3.ВоспитательДауренбекова Лаззят ЖорақызыЖунусова Рымжан АбдухамитовнаКаз ГУ, 1987, Қазақ тілі және әдебиет  высшая  19,1
 4.ВоспитательТерликбаева Гульшат НуркисаевнаБухарова Анар Ембергеновна  Жгу, 2012.  дефектолог      высшая  40,1
  5.ВоспитательКалыбаева Перизат ДаулетбекқызыРабигалиева Гульжан СагумбаевнаТКПИ, 1987г., учитель русского языка и литературы  высшая  35,8
6.ВоспитательЕсимбекова Ахан АсылхановнаАбдыкулова  Жамила АхтаевнаКарагандинский Гос. Университет, 1986 Препд. математики  высшая  26,5
7.ВоспитательБокенбаева АлмаЮсуповнаБорисовская  Ирина АнатольевнаЖгу, 2015, педагогика и метод. начального образования  высшая  30
8.ВоспитательТолеубаева Меруерт БейбетжановаКонаева Макпал БитолеуовнаКаз ГЖПИ, 2008, педагогика, психология  II категория  10,4
9ВоспитательДарханова Гульназ КайратовнаКонаева Макпал БитолеуовнаКаз ГЖПИ, 2008, педагогика, психология  II категория  10,4
10.ВоспитательИмаш Мадина НурланқызыОтынчиева ТолкынТоктасыновнаЖГУ, 2013 г Дошкольное обучение и воспитание  высшая  15,2
Руководитель ШМУ: Субботина Т. В.
Данные о молодых специалистах.
Ф.И.О молодого специалиста  Дата рожденияОбразование, специальностьПед. стажПед.стаж в данной должностиДата поступления на работу
1.Карабанова Ольга Витальевна20.03. 1983ЖГУ, 2004 дефектология9,11 01.09.2011
2.Дьячкова  Ольга Викторовна20.12. 1964 гТКПИ, им. И. Жансугурова, 1988 год1101.10.2018 г
3.Дауренбекова Лаззят Жорақызы07.05. 1972Жгу, 2011, биология 8113.08.2018
4.Терликбаева Гульшат Нуркисаевна01.07. 1966Каз. Орден Труд. Красного Знамени пед институт им. Абая, 1989, история, обществоведение35101.09.2018
5.Толеубаева Меруерт Бейбетжанова07.09. 1996Колледж «Бизнеса, права и новых технологий», 2016, учитель начальных классов.  4-ий курс ЖГУ, дефектология1,7110.09.2018
6.Дарханова Гульназ Кайратовна02.10. 1989ЖГУ, 2011 год «Педагогика, психология»6,11-03.09.2019
7.БокенбаеваАлмаЮсуповна21.09. 1983ЖГУ, 2008 год Педагогика и психология6,7-01.11.19
8.Есимбекова Ахан Асылхановна17.09. 1962Каз. Гос. ЖенПИ, 1992год Учитель истории, обществоведения и советского права21,7-06.11.19
9.КалыбаеваПеризатДаулетбекқызы17.08. 1994Университет «Сырдария», 2016 год Учитель биологии1,5-11.11.19
10.Имаш Мадина Нурланқызы21.08. 1994ЖГУ, 2008 год Педагогика и психология1,5-08.01.20
Руководитель ШМУ: Субботина Т. В.